Zijn de verschillen tussen Nederland en Duitsland zó groot?

In menig opzicht wel. De accenten in onder meer cultuur, gewoonten, omgangsvormen, gezagsverhoudingen, initiatief, verwachtingen en loyaliteit zijn vaak (sterk) afwijkend van wat de Nederlander gewend is.

Onderschat ook de verschillen in wet en regelgeving niet. Het is belangrijk de rechtsvorm van uw handelspartner goed te kennen (aansprakelijkheid). U moet dikwijls uw leveringsvoorwaarden aanpassen. Bepalingen aangaande contractrecht, arbeid en faillissement, maar ook de vrijheid die EU-landen individueel hebben met betrekking tot Europese richtlijnen (bijvoorbeeld ElektroGesetz, BatterieVerordnung, MedizinprodukteGesetz) kunnen van groot belang zijn.

Wij kunnen u helpen een Duitse webshop op te zetten. Een eenvoudige en veilige manier van termijnbetalingen is mogelijk. En denk er om! In Duitsland mag u niet in uw leveringsvoorwaarden van de webshop opnemen, dat u een vergelijkbaar product levert, als het bestelde product niet leverbaar is.

Duitsland is een land in beweging. De vitaliteit en inrichting van het economisch bestel zijn aan verandering onderhevig. De instelling en mentaliteit van de bevolking natuurlijk ook.
De financiële draagkracht van de de Duitse consument is niet altijd zo groot als vaak in Nederland wordt verondersteld. De verschillen (soms per regio) zijn groot.

Is een Berlijner net zo Duits als een Münchener?
“Pünktlich und gründlich”; klopt dat nog wel?
Wat verwacht de Duitser van u? Spreekt u de taal?


Wees kritisch op uzelf.
Een goede analyse brengt aan het licht, of uw bedrijf intern en extern klaar is voor deze stap. Onderschat niet wat er op u af komt; een goede voorbereiding bespaart kosten en teleurstellingen.

Onderzoek, hoe u zich op de Duitse markt kunt onderscheiden en welke vraag de markt uitoefent.

Stel zeker, dat uw product voldoet aan Duitse normen. Een CE-merk is niet altijd voldoende.


Zorg dat u de consequenties kent van de keuze voor een distributeur, dealers of een agent.

Een bankrekening in Duitsland; is dat verstandig? Wat zijn de betalingsgewoonten?

Een eigen vestiging? Een Duitse notaris, advocaat, accountant? ISO/CE?
Subsidiemogelijkheden?


Minimaliseer uw kosten; optimaliseer uw kansen!


Contact