Op basis van onze gezamenlijke inventarisatie bepaalt u, welke diensten u wenst af te nemen. Wij maken dan een offerte voor het afgesproken traject.


Eventuele meerkosten worden altijd vooraf met u overlegd en kunnen slechts na uw goedkeuring worden gemaakt en gedeclareerd.


Indien u ons incidenteel wilt raadplegen, spreken we vooraf een vast uurtarief af.
Contact